Lördag 131109

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Metcon

131109 (5 Rounds for time)

TeamWOD 2&2:
5 rounds each of:
20 wall balls 9/6kg
15 SDHP 32/24kg
15 burpee-box jumps 60/45cm

Jobba 2 och 2. Den ena personen gör klart ett helt varv medan den andra vilar. Sen byts man av. Fem varv var ska avverkas så snabbt som möjligt!