Fredag 210820

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

WOD Team

210820 (Time)

2&2, 5 Rounds for time:

400 m Run

40 V-Ups

40 Dual DB Squats

40 Dual DB STOH

Löpningen görs tillsammans och resten delar ni på.