Fredag 190308

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Gymnastics

A: Push-ups (EMOM x 10 min: max unbroken perfect reps )

Bestäm ett antal reps som du (tror att du) klarar av i förväg. Sträva efter att hålla detta jämnt i 10 set.

Metcon

B: 190308 (AMRAP – Rounds and Reps)

AMRAP x 15 min:

15 Box jumps

12 alt. DB snatches

9 Toes to bar