Torsdag 180621

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Metcon

180621 (AMRAP – Rounds)

In teams of 3, AMRAP x 20 min:
P1: 10 Plate Thruster
5 Push-Ups
P2 & P3: Alternating Ball slams.

Efter att P1 är klar byter P2 av.

*Score = antal hela varv av 10 Thrusters + 5 Push-Ups