Onsdag 160406

Idag (onsdag 6/4) bryter man strömmen i boxen ca 19.15 på grund av ett elarbete i huvudfastigheten ovanför. Inte läge för sen kvällsträning eller långdusch efter 18-passet, med andra ord. Vi vet inte när man slår på strömmen igen, men det ska vara under kvällen/natten.

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Weightlifting/ Weightlifting Green

Seated Shoulder Press (5 sets x 4-5 reps, rest 2-3 min)

Unsupported Seated Strict Press (sit on a bench, box or the floor without back support and press the weight from shoulder to overhead. Use barbell, dumbbells or kettlebells)

Metcon/Metcon Green

160406 (AMRAP – Rounds and Reps)

Against a 12-min running clock, complete:
40 Shuttle runs
immediately followed by…
AMRAP:
10 Single-Arm KB Presses (5/5)
10 Box Jump-Overs