Dag: 4 juni 2013

  • Onsdag 130605

    EGO CrossFit – WOD View Public Whiteboard Weightlifting Clean and Jerk (5-3-1-1-1, rest max 3 min) Metcon (AMRAP – Rounds and Reps) AMRAP 15 min: 4 GTOH (ground to overhead) 80/55 kg 8 pull-ups 12 broadjumps KL Använd cirka 70-75 procent av det du lyfte som mest under styrkedelen och tänk på tekniken även här. […]

  • Några bilder från tävlingen!