Lördag 180825 – Ego CrossFit Summer Games 2018

EGO CrossFit – WOD

Idag är det Summer Games i boxen hela dagen!

Kom och heja på alla grymma deltagare!

View Public Whiteboard

Pannbensfestivalen TeamWOD 18.1 (AMRAP – Reps)

OTM until failure:
3 Thrusters 40kg/20kg
6 Boxjumps 60cm/50cm
12 Burpees

Övningen utförs individuellt av varje tävlande i laget.
Det gäller att hinna göra alla övningar under den minut som finns till förfogande.
Om man hinner göra klart alla övningar under minuten så får man vila resterande tid av minuten tills nästa minut påbörjas.
Om man inte hinner med alla övningar under minuten så är man ute ur deltävlingen.
OBS! Alla repetitioner räknas, även om man inte hinner klart hela varvet.

Push-Squat-Carry-Relay TeamWOD 18.2 (AMRAP – Rounds and Reps)

AMRAP x 15 min:
10/6 Handrelease Push-ups
10 Dumbbell Squats 2×22,5kg/2x15kg
20m Sandbag carry

Så många varv och repetitioner som möjligt under 15 minuter. Laget jobbar i stafettform, en person i taget jobbar. Man genomför ett helt varv innan växling till nästa person. Växling sker genom att lägga ner sandsäcken på lagets matta.

Triathlonish TeamWOD 18.3 (Time)

In teams of 4, 2&2 for time:
A.
20/15 cal Assault bike + 500/400m Row
400m Run together
B.
15/10 cal Assault bike + 400/300m Row
200m Run together

Två personer i varje lag jobbar samtidigt.
A. Person A kör 20/15 cal Assault bike samtidigt som person B ror 500/400 m. När bägge är klara byter man uppgift med varandra. Därefter springer A och B 400 m tillsammans innan de växlar till C och D.
B. Person A kör 15/10 cal Assault bike samtidigt som person B ror 400/300 m. När bägge är klara byter man uppgift med varandra. Därefter springer A och B 200 m tillsammans innan de växlar till C och D.

Kelly-Helen (Time)

For time:
1 round Helen (400m Run, 21 Kettlebell swings 24/16kg)
1 round Kelly (400m Run, 30 Box jumps, 30 Wall ball shots 9/6kg)
1 round Helen (400m Run, 21 Kettlebell swings 24/16kg)

Individuell WOD 2018.