Fredag 160603

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Metcon

140618 (Time)

100 Double-unders
10 Bear Complex
80 Double-unders
8 Bear Complex
60 Double-unders
6 Bear Complex
40 Double-unders
4 Bear Complex
20 Double-unders
2 Bear Complex

Mellan dubbelhoppen ska ni alltså göra 10-8-6-4-2 sets av följande skivstångskomplex:
Power Clean
Front Squat
Push Press
Back Squat
Second Push Press

Välj en utmanande vikt som ni orkar göra sekvenserna obrutna med!