Lördag 160521

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

For Time:
400m Medball Run 2&2
100 Wall ball shots 9/6kg
50 Medball Situp turnover 2&2  (som i klippet fast till varandra, bägge gör situps samtidigt)
50 Burpees

400m Medball Run 2&2
80 Wall ball shots 9/6kg
40 Medball Situp turnover 2&2
40 Burpees

400m Medball Run 2&2
60 Wall ball shots 9/6kg
30 Medball Situp turnover 2&2
30 Burpees

400m Medball Run 2&2
40 Wall ball shots 9/6kg
20 Medball Situp turnover 2&2
20 Burpees

400m Medball Run 2&2
20 Wall ball shots 9/6kg
10 Medball Situp turnover 2&2
10 Burpees


Publicerat

i

av

Etiketter: