Nyårsafton 151231

Nu är det nära!

Ett pass kvar med Emil innan det är slut på år 2015!

nyår2

Har du några tränings-/prestationsmål du vill uppnå under det kommande året?

Sätt upp konkreta mål för att ta dig vidare! Använd gärna SMART målformulering: Skriv ner ditt mål som ska vara Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt!

Tack för ett fantastiskt 2015! Ni är dom bästa!

Önskar er alla ett riktigt Gott Nytt År!

Kramar från Ego CrossFit!

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Team WOD

Nyårspass 2015 (Time)

2&2 for time:

Cash in: 50 Burpees

100 TTB (P2 does Farmers walk w. 2 KB one way, Shuttle run back. Switch when P1 breaks)
200 GTOH w. plate (P2 does Handstand hold. Switch when P1 or P2 fails)
100 Wall ball shots (P2 does Plank)
200 Air Squats (P2 does Wall climbs)
100 Med. ball situps (P1 & P2 w. feet together, pass med.ball between)

Cash out: 50 Burpees