Daily Archives: 15 februari, 2018

Fredag 180216

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Metcon

180216 (3 Rounds for reps)

3 rounds of:

AMRAP x 3 min:

1/1 Turkish Get-up with Kettlebell

6 Heavy Russian Kettlebell swings

AMRAP x 3 min:

Cal Row

AMRAP x 3 min:

Assault bike
3 varv av 3 olika AMRAP:s. Alltså jobb i 27 min. Jobb i övre delen av pulszon 3, alltså runt 75-80% av max. Andningen ska vara snabb men kontrollerad.