Onsdag 220420

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

A: Back Squat (5 sets x 5 reps)

På en vikt som stegras i varje set. Från ganska lätt till ganska tungt.

B: 220420 (Time)

For time:

25 Pull-Ups

50 Wall Ball Shots

75 Sit-ups

50 Wall Ball Shots

25 Pull-Ups