Onsdag 220406

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

A: Back Squat (5 sets x 5 reps )

På en vikt som stegras i varje set. Från ganska lätt till ganska tungt.

Planen för progression i programmet är att varje vecka öka den tyngsta 5-repparen du gör.

B: 220406 (Time)

2&2, AMRAP x 15 min:

24 DB Box Step Overs

20 DB Push Press

16 DB Devils Press

12 Cal Row/Ski or Assault Bike