Måndag 220404

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

WOD Team

220404 (AMRAP – Rounds)

AMRAP x 25 min:

I lag om 4

P1. 15 cal Row

P2. Wall sit

P3. 15 Kettlebell swings

P4. Standing front rack hold w. 2 heavy Dumbbells

Laget roterar när den som ror och den som kör kettlebell swings är färdiga