Måndag 190805

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

WOD Team

190805 Team (Time)

2&2 for time:

800 m Run

100 Air Squats/Plank Hold

90 Pull-Ups/Superman Hold

80 Sit-Ups/Wall Sit Hold

70 Burpees/Hang Hold

60 Hand-Release Push-Ups/Handstand Hold

50 Kettlebell swings/Hollow body hold

800 m Run

Dela repsen/löpningen på valfritt sätt! För att repsen ska räknas måste en i laget hålla den andra statiska övningen.