Måndag 190204

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Weightlifting

A: Back Squat (6-6-6-6 @00X1, rest 90 sec)

Fokus på fart, inte vikt. Något tyngre än förra veckan.

Metcon

B: 190204 (AMRAP – Reps)

5 rounds:

1 min Wall ball shots

1 min Toes to bar

1 min Assault Bike

(15 sek för att byta övning)

WOD Team

170304 (AMRAP – Reps)

2&2 in 10 min:

Cash in: 50 Shuttle runs (båda tillsammans)

Then:

Max reps Wall ball shots

2&2 in 10 min:

Cash in: 50 Shuttle runs (båda tillsammans)

Then:

Max reps Burpee box jumps

2&2 in 10 min:

Cash in: 50 Shuttle runs (båda tillsammans)

Then:

Max reps Goblet squats

Rest 5 min between rounds