Lördag 140222

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Metcon

140222 (Time)

TeamWOD in teams of 3:
For time:
Complete 150 reps of each skill before moving on to the next station:
1. Toes to bar – Squat hold
2. Wall balls 9/6kg – Handstand hold
3. Pushups – Kettlebell front rack hold 24/16kg
4. Burpees – Plank hold
5. KB swings 24/16kg – Hollow hold

Person 1 kör första övningen, person 2 kör samtidigt den andra övningen och person 3 vilar/hejar på!
De 3 personerna i laget roterar med jämna mellanrum och håller ett bra tempo!
150 reps av varje övning ska genomföras tillsammans!