Torsdag 140220

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Weightlifting

A: Push Jerk (5@75%-3@85%-1@95%)

or

A: Split Jerk (5@75%-3@85%-1@95%)

Metcon

140220 (Time)

3 RFT:
20 Goblet squats 24/16kg
4 (längder) Bear crawl
2 (längder) Broad jumps

En längd är alltså från vägg till vägg, två längder är fram och tillbaka!


Publicerat

i

av

Etiketter: