Dag: 19 februari 2014

  • Torsdag 140220

    EGO CrossFit – WOD View Public Whiteboard Weightlifting A: Push Jerk (5@75%-3@85%-1@95%) or A: Split Jerk (5@75%-3@85%-1@95%) Metcon 140220 (Time) 3 RFT: 20 Goblet squats 24/16kg 4 (längder) Bear crawl 2 (längder) Broad jumps En längd är alltså från vägg till vägg, två längder är fram och tillbaka!