Lördag 131123

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Metcon

131123 (AMRAP – Rounds and Reps)

TeamWOD 2&2:
AMRAP 30 min:
70 burpees
60 situps
50 kettlebell swings 24/16kg
40 pull-ups
30 HSPU

Jobba 2 och 2. Den ena personen jobbar och den andre vilar/hejar på! Jobba med få reps och byt av varandra ofta!