Dag: 15 november 2013

  • Lördag 131116

    EGO CrossFit – WOD View Public Whiteboard Metcon Double-Morrison (Time) 100-80-60-40-20 reps: Wall balls 9/6kg Box jumps 60/45cm Kettlebell swings 24/20kg Jobba 2 och 2. Den ena personen jobbar och den andre vilar/hejar på! Jobba med få reps och byt av varandra ofta!