Dag: 8 november 2013

  • Lördag 131109

    EGO CrossFit – WOD View Public Whiteboard Metcon 131109 (5 Rounds for time) TeamWOD 2&2: 5 rounds each of: 20 wall balls 9/6kg 15 SDHP 32/24kg 15 burpee-box jumps 60/45cm Jobba 2 och 2. Den ena personen gör klart ett helt varv medan den andra vilar. Sen byts man av. Fem varv var ska avverkas […]