Torsdag 130926

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Metcon

Eleven (3 Rounds for reps)

3 AMRAP:s med en minuts vila mellan. Deltagaren väljer hur denne ska dela upp repsen innan WOD:en startar.
Summan av repsen ska bli elva och fördelningen gäller alla tre AMRAP:sen. Exempel: Person A väljer 7 och 4, hon/han ska då göra 7 DL’s/4 WW, 7 HPC/4 Burpees, och 7 Thrusters/4 CTB’s.
Totalt antal reps blir resultatet och notera fördelningen!

AMRAP 5 min:
Deadlift 80/60kg
Wallclimbs

1 min rest

AMRAP 5 min:
Hang power clean 60/45kg
Burpees

1 min rest

AMRAP 5 min:
Thruster 45/30kg
Pull-ups