Lördag 130907

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Metcon

130907 (Time)

En i paret jobbar och den andre vilar. Dela upp repetitionerna som ni vill.

2&2:
100 boxjumps 60/45cm
200 wallballs 9/6kg
100 pushups
200 burpees