Dag: 6 september 2013

  • Lördag 130907

    EGO CrossFit – WOD View Public Whiteboard Metcon 130907 (Time) En i paret jobbar och den andre vilar. Dela upp repetitionerna som ni vill. 2&2: 100 boxjumps 60/45cm 200 wallballs 9/6kg 100 pushups 200 burpees