Lördag 130713

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Gymnastics

Handstand

25 min träning på olika övningar för att lyckas med handstående.

Metcon

Run – Intervalls 2 (Time)

6 x 400m (vila 1,5 min mellan varje intervall)