Tisdag 130604

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Back Squat (2 reps x 5 sets, rest 2-3 min)

Metcon (Time)

5 rounds:
5 powercleans 60/40 kg
10 pull-ups
30 double unders
Rest 2 min

Skalning:

Powerclean – Lägre vikt
Pull-ups – Med hopp, med gummiband eller ringrodd
Double unders – 90 single unders


Publicerat

i

av

Etiketter: