Onsdag 130529

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Weightlifting

A1: Deadlift (5-7 reps x 5 sets, rest 20 sec )

A2: Push-ups (AMRAP x 5 sets, rest 20 sec )

A3: Kettlebell swings (20 reps x 5 sets, rest 3 min )

Metcon

2k run (Time)

Efter styrkedelen följer den enklaste (och för vissa den jobbigaste) konditionsdel vi någonsin kört.
2 000 meter, så fort som möjligt.