Dag: 22 maj 2013

  • Torsdag 130523

    EGO CrossFit – CF Benchmark View Public Whiteboard Metcon Bulger (Time) 10 Rounds for time of: 150m Run 7 Chest-To-Bar Pull-ups 7 Front Squats, 135# 7 Handstand Push-ups Front squat 60/45 kg

  • Torsdag 130523

    EGO CrossFit – WOD View Public Whiteboard Metcon (Time) Death by 30 sec: Power clean 50/30 kg Push-ups Thruster 50/30 kg Pull-ups Push press 50/30 kg Burpees Starta klockan och gör först en repetition power clean inom 30 sek (vila återstående tid). Inom nästa 30 sek intervall gör man två repetitioner. Du ökar sedan med […]