Fredag 130517

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Conditioning

Metcon (Time)

Inom 6 min:
600 m run
Max rep SDHP (med kettlebell) 24/16 kg

Vila 3 min

AMRAP 6 min
5 pull-ups
15 squats

Vila 3 min

AMRAP 6 min
10 push ups with release
10 box jumps 60/45 cm

Vila 3 min

Inom 6 min
600 m run
Max rep SDHP (med kettlebell) 24/16 kg

Räkna och skriv ner SDHP samt hur många varv du får ihop på respektive AMRAP. Det totala antalet repetitioner är ditt resultat.

Skalning:
SDHP – Lägre vikt
Pull-ups – Med hopp, med gummiband eller ringrodd
Push-ups – På knä eller mot låda/vägg
Box jumps – Lägre höjd