CF Benchmark – torsdag 130411

Styrka/Teknik:

Rope climb
Teknikträning i muscle ups. Snart sitter den!

Benchmark WOD/WOD:s:

”DT”
5 varv av:
12 deadlift 70/50 kg
9 hangpowerclean 70/50 kg
6 push press/jerk 70/50 kg