CF Benchmark – tisdag 130326

Styrka/Teknik:

Max antal pull-ups
Teknikträning i muscle ups

Benchmark WOD/WOD:s:

”JT”
21-15-9 reps av:
Handstand pushups
Ring dips
Pushups