Daily Archives: 10 maj, 2022

Onsdag 220511

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

A: Back Squat (5 sets x 5 reps)

Sista veckan!

På en vikt som stegras i varje set. Från ganska lätt till ganska tungt.

B: 220511 (AMRAP – Reps)

EMOM x 12 min

Min 1: 40 sec Max reps Alternating Front Rack Reverse Lunges

Min 2: 40 sec Max Lateral Burpee Over Bar

Min 3: 40 sec Max Double-Unders