Fredag 190208

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Strength

A: Strict Pushups (5 sets x max reps, rest 60 sec )

Perfekta, strikta armhävningar med axelbrett mellan händer, håll in armbågar och sänk ner/pressa upp kroppen i plankposition.

Metcon

B: CrossFit Games Open 14.5 and 16.5 (Time)

For Time:

21 Thruster, 95#/65#

21 Bar Facing Burpees

18 Thruster, 95#/65#

18 Bar Facing Burpees

15 Thruster, 95#/65#

15 Bar Facing Burpees

12 Thruster, 95#/65#

12 Bar Facing Burpees

9 Thruster, 95#/65#

9 Bar Facing Burpees

6 Thruster, 95#/65#

6 Bar Facing Burpees

3 Thruster, 95#/65#

3 Bar Facing Burpees