Lördag 150321

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Metcon

Evil Medball (Time)

2&2 For Time:
20 Medball Shuttle Runs
100 Wall ball shots 9/6kg
50 Medball Situp turnover (som i klippet fast till varandra, bägge gör situps samtidigt)
50 Burpees

20 Medball Shuttle Runs
80 Wall ball shots 9/6kg
40 Medball Situp turnover
40 Burpees

20 Medball Shuttle Runs
60 Wall ball shots 9/6kg
30 Medball Situp turnover
30 Burpees

20 Medball Shuttle Runs
40 Wall ball shots 9/6kg
20 Medball Situp turnover
20 Burpees

20 Medball Shuttle Runs
20 Wall ball shots 9/6kg
10 Medball Situp turnover
10 Burpees