Lördag 140719

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

140719 (AMRAP – Reps)

TeamWOD 2&2:
AMRAP 5 min: Buddy sit-ups Rest 1 min
AMRAP 5 min: Row (cal) Rest 1 min
AMRAP 5 min: Thrusters 20/15kg Rest 1 min
AMRAP 5 min: Burpees Rest 1 min
AMRAP 5 min: KB Box Walk 24/16kg (en kettlebell i vardera hand, kliv upp på lådan och ner på andra sidan)