Lördag 131214

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Metcon

131214 (AMRAP – Reps)

TeamWOD 2&2:
AMRAP 30 min:
4-6-8-10-12 osv:
Burpee-Shuttleruns
Burpee-Boxjumps 60/45cm
Burpee-Wallclimbs
Burpee-Wallballs 9/6kg

Jobba 2 och 2. Den ena personen jobbar och den andre vilar/hejar på! Jobba med få reps och byt av varandra ofta!
Alla övningarna och alla reps involverar en burpee på något sätt! 🙂