Torsdag 131212

EGO CrossFit – WOD

View Public Whiteboard

Weightlifting

Overhead Squat (OTM x 10)

3-5 reps OTM x 10:

Overhead Squats med paus i botten (stanna i bottenläget i ca 3 sek)
Övningen handlar inte om tunga vikter utan om att förbättra bottenpositionen.

Metcon

Heartbreak Kid (Time)

3 RFT:
10 Front Squats 85/60kg
20 C2B Pull-ups
50 Double-unders